DUK

darwa - dental appointment registration web application

Ataskaitų puslapis (2)

Ataskaitos->Ataskaitų puslapis->Duomenų tvarkymas->Neužbaigti skambučiai

Kartais, dėl DarwaSMS mobilios aplikacijos veikimo, lieka “neuždaryti” skambučiai sistemoje. Ataskaitoje žemiau puslapyje matysite, kurie įrašai sistemoje neužbaigti – pabaigos laikas bus tuščias. Tokiu atveju viršutinėjė puslapio juostoje yra nuolatos rodoma paciento informacija, tarsi pacientas vis dar skambintų

Paspauskite mygtuką “Pataisyti skambučių įrašus” ir duomenų būsena bus sutvarkyta

Ataskaitos->Daktarų veiklos analizė.

Atsidariusiame lange galite pasirinkti reikiamos ataskaitos parametrus:

 • Analizuojamą laiko intervalą nuo iki. Atkreipiame dėmesį, kad laiko intervalas yra skaičiuojamas [imtinai].
 • Ataskaitos formatą (HTML, PDF ar Excel). Jei reikia detalesnės analizės, paskaičiavimų, rekomenduojam generuoti Excel atsaskaitą ir reikiamus skaičiavimus atlikti pagak reikiamos analzės reikalavimus
 • Daktarą, kuriam generuoti ataskaitą (tose ataskaitose, kurios taikomos tik daktarui)

Gydytojų pajamos per val.

Atsidarius ataskaitai – ataskaita sudaryta iš trijų lentelių, surūšiuotų pagal skirtingus kriterijus.

Pirmoji – duomenys surūšiuoti pagal pajamas per valandą nuo mažiausiai pajamas generuojančio daktaro

Antroji – duomenys sūrušiuoti pagal pajamas per daktarą nuo mažiausiai generuojančio

Trečioji – duomenys sūrušiuoti pagal vizito trukmę per nuo ilgiausiai dirbančio

Daktarų naudojamos procedūros vienetais per laikotarpį

Agreguota ataskaita, parodanti daktarų visas procedūras per laikotarpį, ir kiek pajamų už paslaugų vienetus daktaras paima. Galite patikrinti kurių procedūrų daktaras suteikia daugiausiai. Galite patikrinti ar visas paslaugas pažymi. Tą patikrinti galite per “Neaprašyta paslauga” kiekį. Didelis kiekis “Neaprašyta paslauga” gali reikšti, kad arba daktaras neranda jam reikiamų procedūrų arba tokių procedūrų nėra.

Daktarų vizitų detalės

Visi vizitai detalizuoti su procedūrom per daktarą per laikotarpį. Mokėtina suma – viso už vizitą sumokėta suma. Kitos paslaugos – suma, kuri buvo įvesta ranka o ne pagal paslaugas. Esant poreikiui galite paspausti nuorodą ties vizito identifikatoriumi – pereisite į vizito langą

Darbas su vizitais (4)

Sugeneravus SF galima (jei įjungta tokia galimybė įmonei) sugeneruoti KPOK dokumentą.

SF peržiūros lange atsiranda “Generuoti kasos pajamų orderio kvitą” mygtukas, kurį paspaudus ir bus sugeneruotas KPOK.

KPOK galima pergeneruoti iš to paties SF lango, pasirinkus mygtuką “kasos pajamų orderio kvito PERgeneravimas”. Šis atvejis gali būti reikalingas jei pasikeitė SF informacija.

Kaip ir SF pergeneravime taip ir KPOK pergeneravime – nepamirškit taisyklių, kaip VMI reglamentuoja tokius pakeitimus.

Sistemoje bus saugomi VISI pakeitimai, atlikti su KPOK dokumentu, kada tai buvo daryta ir koks sistemos vartotojas pakeitimą padarė.

Išrašytų KPOK sąrašus galite peržiūrėti Ataskaitos->Ataskaitų puslapis->Duomenų tvarkymas->KPOK sąrašas ir dešnėje pasirenkate mygtukus “KPOK sąrašas pamėnesiui” arba “Negaliojančių KPOK sąrašas pamėnesiui”. Paspaudus ant nuorodų nueisite arba į KPOK peržiūrą (KPOK pavadinimas) arba į atsiskaitymo langą (vizito nr). Negaliojančių KPOK peržiūros nėra

Category: Darbas su vizitais

Funkcionalumas leidžiamas tik administratoriaus, buhalterio ir savininko teises turinčiam vartotojui.

SF funkcionalumo įjungimas

Admin->Sistemos nustatymai->SF. Įjungiam arba išjungiam funkcionalumą, o visi kiti parametrai labai aiškiai aprašyti prie nustatymų

SF funkcijų naudojimas

SF generavimas galimas esant “Apmokėjimas už paslaugas lange”, kai registruojame sistemoje atsiskaitymą (gryni, kortelė, lizingas, draudimas).

“Mokėta kortele” eilutėje galima pažymėti varnelę “Generuoti SF”. Jei apmokėjimo informacijos saugojimas įvyksta be klaidų, tai būsite automatiškai perkeliami į langą, kuriame bus sugeneruota SF. Jei išsaugojimas įvyks su klaidomis, atsiranda mygtukas “Generuoti SF”.

SF rodymo lange yra galimybė atsinaujinti SF informaciją, jei kažką suklydote – spauskite “Redaguoti SF”. NEPAMIRŠKITE, kad SF yra VMI taisyklėmis reglamentuotas dokumentas, todėl jo redagavimą atlikite laikydamiesi VMI nurodymų.

Redaguoti galite paslaugos tekstą, kuris pagal nutylėjimą visuomet bus “Odontologinės paslaugos”. Galite nurodyti iki kada reikia apmokėti SF, bei koks papildomas tekstas bus nurodomas sąskaitoje po lentele su paslauga ir jos kaina. Naujinimo metu atnaujinama ir pinigų suma (čia tuo atveju, jei suklydote suvesdami pinigus).

Sistemoje bus saugomi VISI pakeitimai, atlikti su SF dokumentu, kada tai buvo daryta ir koks sistemos vartotojas pakeitimą padarė.

Išrašytų SF sąrašus galite peržiūrėti Ataskaitos->Ataskaitų puslapis->Duomenų tvarkymas->SF sąrašas ir dešnėje pasirenkate mygtukus “SF sąrašas pamėnesiui” arba “Negaliojančių SF sąrašas pamėnesiui”. Paspaudus ant nuorodų nueisite arba į SF peržiūrą (SFpavadinimas) arba į atsiskaitymo langą (vizito nr). Negaliojančių SF peržiūros nėra

Category: Darbas su vizitais

Toliau pateiktai informacijai daroma prielaida, kad yra įvestas darbuotojo darbo laikas

Vizito sukūrimas

Pagrindiniame meniu spauskit kalendoriaus ženklą. Atsidariusiame kalendoriuje matosi darbo valandos ir minutės. Spaudžiame pageidaujamą laiką, pvz: 11:30.

Atsidaro klientų pasirinkimo langas. Jame galite:

 1. Atlikti kliento paiešką
 2. Sukurti naują klientą
 3. Pasirinkti jau iš pirminėje paieškoje matomų klientų
 4. Pasirinkti “pertrauką”

Pasirinkus klientą sistema perkelia į vizito sukūrimo langą. Jame galite nurodyti trukmę minutėmis, pakeisti vizito laiką (neleis išsaugoti jei jūsų nurodytu vizito laiku jau yra sukurtas vizitas), nurodyti ar tai yra pirminė konsultacija (PK), ar klientas nori atvykti anksčiau nei dabar kuriamas jam vizitas (ASAP), nurodyti pastabas darbuotojui.

Vizito šaltinis – iš kur, dėl kokių priežasčių klientas registruojasi vizitui. Šią informaciją galima analizuoti kaip priežastį, kas paskatino klientą. Pvz. buvo vykdoma SMS marketinginė akcija, buvo atlikta Google reklamos akcija, kt.

Jei įjungtas SMS informavimas – klientas gaus informacinę žinutę, kad jam sukurtas vizitas.

Vizito redagavimas

Pagrindiniame meniu spauskit kalendoriaus ženklą. Atsidariusiame kalendoriuje matosi sukurti vizitai. Akyvios nuorodos vizito lange:

 • laikas – nuoroda į vizito informaciją
 • kliento vardas pavardė – nuoroda į informaciją apie klientą
 • “saulė” ir “x” – patvirtinimo mygtukai “pacientas atvyko” “pacientas neatvyko”
 • €€ – atsiranda tada, kai vizitui yra priskirtos paslaugos ar prekės, už kurias reikia sumokėti

Pasirenkate nuorodą ties vizito laiku, pvz.: 11:30, atidaroma vizito informacija. Galite alikti leidžiamus pakeitimus ir išsaugoti juos.

Vizito trynimas

Nerekomenduojama, tačiau dėl įvairių priežasčių galima ištrinti vizitą. Šią teisę turi tik sistemos savininkas bei administracija.

Užejus į vizitą atsiranda mygtukas “trinti”. Paspaudžiam. Taip pat bus ištrinti susiję įrašai, kaip kad finansinė informacija

Category: Darbas su vizitais

Sąrašo tipo darbuotojų užimtumas gali būti sugeneruotas formoje pasirinkus meniu Vizitai-> Vizitų sąrašas data nuo iki.

Nurodykite kuriai datai arba datos intervalui norite gauti informaciją.

Nurodykite ar visiems ar tik vienam darbuotojui paruošti informacinį sąrašą

Jei norite pamatyti atšauktus ar perkeltus vizitus per laikotarpį – pažymėkite varnelę prie “Atšaukti/Perkelti vizitai”

“2 Excel” – iš informacinės lentelės sistema sugeneruos Excel tipo duomenis, kuriuos galėsite atsidaryti MSOffice tipo programa ir atlikti norimus papildomus redagavimus

“2 Print” – iš informacinės lentelės sistema sugeneruos vaizdą naujame lange, kurį galima būtų iš kart spausdinti. Rekomenduojama pirmą kartą nustatyti web naršyklės parametrus. Tai galite padaryti Mozzila naršyklėje eidami į “Open menu”

ir pasirinkę meniu punktą Print… Atsidariusiame lange pasirinkite lapo orientaciją (Portrait, Landscape), santykinį vaizdo dydį (Scale pvz.: 80%), Page setup->Margins&Headers and footers nustatyti visus elementus į -blank-. Atspausdinkite puslapį ir kituose naudojimuose šie parametrai bus išsaugoti. todėl kitą kartą iš kart spauskite Ctrl+P (trumpinys spausdinimo dialogui iškviesti)

Category: Darbas su vizitais

Gydymo planas (1)

Gydymo planas – tai susitarimas su pacientu, kokios procedūros jam bus atliekamos, kada, ir už kokią preliminarią kainą

Čia pateikiama informacija – kaip sukurti gydymo planą, kaip sukurti gydymo plano etapų bei procedūrų šablonus , kaip sukurti vizitus pagal gydymo planą. Medžiagos trukmė apie 20min.

Video įrašai

Šiek tiek rieks rankos įgūdimo, tačiau po kelių bandymų pamatysite kaip greitai sukuriami planai ir kaip po to kiekvienas klinikos darbuotojas gali prisidėti prie gydymo plano įgivendinimo!

Jei manote, kad reikia kažkokios papildomos funkcijos gydymo planuose – rašykit į mano.partneris@gmail.com

Category: Gydymo planas

Kita (1)

SF už sistemos naudojimą yra generuojamos automatiškai kiekvieno mėnesio pirmąją dieną už einamąjį mėnesį (kaip numatyta sutartyje).

Sąskaitas galite peržiūrėti sistemoje, pagrindiniame meniu pasirinkdami Ataskaitos->Sąskaitos už sistemos naudojimą

Sąraše matysite nuorodą į patį sąskaitos faktūros dokumentą, sąskaitos numerį, iki kada apmokėti, sumą bei už kurį mėnesį sugeneruota sąskaita.

Sąskaitos faktūros taip pat bus siunčiamos el. paštu, kuris nurodytas prie jūsų įmonės duomenų (Admin->Sistemos nustatymai->Apie įmonę->Kontaktinis el.paštas

Category: Kita

Nuo ko pradėti (7)

 1. Paruošti sistemai reikalinga užpildyti kontaktų formą
 2. Bus atsiųstas linkas kur jungtis, vartotojas, slaptažodis + slaptažodis, skirtas suvesti į DarwaSMS programėlę.
 3. Sistemoje pirmi veiksmai:
  1. Admin->Vartotojų administravimas – Susivesti sistemos vartotojus, nurodant jų, kaip darbuotojų tipus, prieigos lygį bei pajamas procentais arba už valandas
  2. Admin->Daktarų darbo laikas – Nustatyti daktarų darbo grafiką
  3. Kientai->Naujas klientas – Susivesti kelis klientus
  4. meniu ikonėlė su kalendoriumi->spausti ant laiko nuorodos – suvesti kelis vizitus.
  5. meniu ikonėlė su kalendoriumi->paspauskit “saulės” ar “x” ikonas pažymit, kad klientas atvyko arba ne;
  6. Admin->Sistemos nustatymai->Kainoraštis – suvesti paslaugų grupes bei paslaugas. (Sąraše paslaugų grupių be nei vienos priskirtos paslaugos nesimatys, tačiau kuriant paslaugą paslaugų grupė matysis)
  7. meniu ikonėlė su kalendoriumi->spausti ant vizito (nuoroda ant laiko) – Pasirinkit paslaugų grupę ir priskirkit klientui paslaugą ir/ar prekę. Išsaugokit paslaugos kainą
  8. meniu ikonėlė su kalendoriumi->spausti ant “žalio” vizito atsiradusio kainos ženklo. Nurodykit, kaip klientas atsiskaitė. Išsaugokit atsiskaitymą
  9. Finansai->Apmokėjimas už vizitą – Pasitikrinkite, ar matoma užfiksuota suma

Jei naudosite SMS pranešimus, atlikite nustatymus pagal reikalavimus. ĮSPĖJIMAS – bandydamiesi sistemą klientams suveskite savo telefono numerius tam, kad bandymo metu suvedus vizitus ar juos atšaukus nebūtų klientai informuojami SMSais

Category: Nuo ko pradėti

Meniu->Admin->Darbo valandos

 • Skaičius prie mygtuko darbuotojo ir mėnesio sankirtoje rodo kiek tą mėnesį darbuotojas turi darbo dienų
 • Paspausti ties darbuotoju ir mėnesiu esantį mygtuką galėsite redaguoti darbo valandas.
 • Neaktyvus laukas reiškia, kad to mėnesio redaguoti negalima (praeities duomenų nekeičiam)
 • Atsidarius “Darbo valandos”, pažymėkite varneles ten, kur norite daryti pakeitimus
 • Spaudžiant “Trinti” pašalinsite pažymėtose datose nurodytus darbo laikus.
  • Rekomenduoju pirma sukurti kitą dieną, perkelti iš trinamos dienos pacientus ir tada ištrinti nebereikalingą dieną.
 • Trinant darbo laiko laukai ignoruojami
 • Spaudžiant “Išsaugoti” išsaugosite pasirinktose dienose tokį darbo laiką, kokį nurodėte “Darbo pradžia” ir “darbo pabaiga” laukuose
 • Išsaugant darbo laikai turi būti nurodyti formatu HH:mm pvz.: 15:30 arba 9:40
 • Jei įjungta – galite pasirinkti darbo vietą
 • Jei įjungta – galite nurodyti darbuotojo pagalbininką
 • ĮSPĖJIMAS – pakeitimai vykdomi visoms pasirinktoms/pažymėtoms datoms
 • ĮSPĖJIMAS – darbo laikas nurodomas be trūkių. Jei darboutojas dirba visą darbo dieną tačiau turi pvz. 2 valandų tarpą, šias detales galite redaguoti klientų kalendoriaus valdymo lange nurodydami užimtą laiką kaip “break”/”nedarbo laikas”

Category: Nuo ko pradėti

Meniu->Admin-> Vartotojų administravimas

Naujo darbuotojo pridėjimas

 • Spauskite “Kurti naują vartotoją”
 • Užpildykite reikiamus laukus
 • Spauskite “Išsaugoti”

Redaguoti darbuotojo informacija

 • Paspauskite darbuotojų sąraše informacinę eilutę
 • Redaguokite reikiamą informaciją apie darbuotoją
 • Spauskite “Išsaugoti”

Laukų reikšmės

Duomenų lauko pavadinimas Reikšmė (* – privalomas)
Prisijungimo vardas *Prisijungimo prie sistemos vardas (angl.: user name). Pvz.: vardenis.pavardenis arba el.pastas
Vardas Pavardė *
Kreipinys Šauksminiko linksnis ir trumpesnė forma, pvz.: Vardeni P.
Dirba nuo *
Dirbo iki
Dirba * Taip/Ne. Naudojamas tada, kai pvz.: darbuotojas išeina motinystės ar tėvystės atostogų
Tipas * Čia nurodomas vartotojo tipas kaip darbuotojo. Informacija naudojama ataskaitose grupuoti darbuotojų info pagal
Teisės * Čia nurodomas sistemos matomumas vartotojui.
20-Personalas – mato tik klientų sąrašą ir kalendorių. Negali atlikti redagavimo veiksmų. Pvz.: asistentas
10-Specialistas – mato klientų sąrašą ir kalendorių, gali nurodyti paslaugų kainą, kurti vizitus, kurti klientus. Pvz. daktaras
5-Admin – neturi prieigos prie statistinės informacijos bei nemato darbuotojų darbo užmokesčio informacijos
2-Buhalteris-mato visą, su finansais, susijusią informaciją
0-Visos teisės – mato visą sistemos fukcionalumą
Tas pačias teises turintys darbuotojai nemato vieni kito informacijos, pvz.: vienas daktaras nematys kito daktaro pacientams taikomų įkainių. Tačiau matys daktaro kalendorių ir pacientus.
Pagalbininkas
Darbo vieta
Telefonasrekomenduojama naudoti 86NNNNNNN formatą
Emailas
Slaptažodis *Slaptažodžiui naudokite didžiasias mažasias raides, bent vieną skaičių ir simbolius *$-+?_&=!%{}/
Slaptažodžio sudėtingumas padės išlaikyti ne tik jūsų darbuotojų, bet svarbiausiai, jūsų klientų duomenis
Uždarbis % Darbo užmokestis kaip procentinė dalis nuo uždirbtų pajamų “po mokesčių”
ValandinisDarbo užmokestis per valandą “po mokesčių”
Priedas Kasmėnesinis priedas arba atskaitymas (su minuso ženklu)
Category: Nuo ko pradėti

DARWA gali tiesiogiai perduoti kasos čekio informaciją spausdinti RASO fiskalo blokui/spausdintuvui POS RASO-01 bei kortelių skaitytuvui VERIFONE informaciją, kiek pinigų reikia nuskaityti nuo kortelės. Jūsų administratorėms tai leis sutaupyti marias laiko ir išvengti klaidų dirbant su pinigais.

Galėsite priimti grynuosius ar mokėjimą kortele kai vizito metu prie vizito informacijos bus suvesta mokėtina suma.

Finansai->Kasa – leidžia atlikti operacijas:

 1. X Z ataskaitos
 2. “virtuali X ataskaita” – taupom popierių tad galim pasitikrinti X ataskaitą sistemoje
 3. Grynų pinigų įnešimas į kasą
 4. Grynų pinigų išėmimas
 5. Peržiūrėti VISUS fiskalo parametrus
 6. Atsispausdinti “Periodinę suminę fiskalinę ataskaitą”

Sprendimo techniniai reikalavimai

 • Stacionarus kompiuteris ten, kur bus priimami pinigai, vietoje (toliau Administracijos kompiuteris);
  • Rekomenduojam verslo klasės kompiuterius.: pvz.: Dell SFF su 5 klasės procesoriumi, 8 GB RAM, SSD disku (vietos pagal poreikį). Reikalavimai formuoti 2020 metais, laikui bėgant gali tik didėt
  • COM port‘as – per kurį bus jungiamas fiskalo blokas/kvitų spausdintuvas
  • Mozzila Firefox naujausia naršyklė
 • Interneto ryšys Administracijos kompiuteryje
 • Statinis IP įmonėje
 • Statinis (rezervuotas) IP Administracijos kompiuteryje
 • NAT’inimas tarp išorinio IP:porto į vidinį Administracijos kompiuterio IP:Portą (kurio klausys RASO webservisas)
 • LABAI rekomenduojama – saugumo taisyklė tinklo įrangoje, kad leistų komunikaciją tarp DARWA serverių ir įmonės stationio IP:porto.
 • Pasiekiamas RASO webservisas sutartu portu (vienas nulis nulis aštuoni aštuoni) iš išorės (žr. kompiuterinės darbo vietos paruošimas)
 • RASO fiskalo spausdintuvas pajungtas su integruotu Verifone kortelių skaitytuvu

Galime ir mes paruošti darbo vietą, t.y. užsakyti įrangą, internetinio ryšio tiekėją ir kt. – nuimti nuo jūsų visą IT organizavimo galvos skausmą.

RASO fiskalo paruošimas

Kreipiatės į UAB RASO, informuodami, kad norite fiskalinio spausdintuvo kartu su integruotu kortelių skaitytuvo sprendimu, skirto darbui su DARWA sistema odontologinėje klinikoje. Ieškoti Tado Orsausko (gali kisti). UAB RASO atstovai pajungs kvitų spausdintuvą bei atliks reikiamus darbus su Verifone skaitytuvo integravimu. RASO darbai kainuos.

Svarbiausią – kad RASO įjungtų webservisą ant administracijos kompiuterio bei padarytų, kad šis servisas pasileistų visada, kai įjungiamas kompiuteris.

Verfifone kortelių skaitytuvo pajungimo metu reikės atlikti formalumus tarp jūsų įmonės banko ir Verifone. Verifone tikrai jums paaiškins ką atlikti.

PAPILDOMAI kad RASO nustatytų, jog 3PVM skyrius ( arba skyrius nr 2’as pagal RASO DLL logiką) būtų PVM0%. Arba informuotų jus, kuris skyrius yra PVM0%. Dažniausiai tai būna 2skyrius.

Kompiuterinės darbo vietos paruošimas

(žemiau informacija pateikiama tech specialistams – jums patiems arba jūs prižiūrinčiai IT kompanijai). DARWA sistemai, norint perduoti kvito informaciją jūsų fiskalui, reikia pasiekti paleistą RASO fiskalo webservisą

Reikalavimai kompiuteriniam tinklui:

 • Išorinis statinis IP – susitarti su internetinio ryšio paslaugą teikiančia bendrove, kad tokį suteiktų. Reiks jį nurodyti DARWA sistemoje
 • Ryšio kokybė – Geras PING’as, taigi optika arba kabelis. Nėra daug perduodamų duomenų, tačiau yra dažnų SMS pasitikrinimai, įeinančio skambučio tikrinimas ir pan, tad reikia kokybiško ryšio. Sparta – max 10Mbps. Nenaudokite 4/5/xG stotelių, nes dažnas mobilių operatorių “pasiteisinimas” esant prastam ryšiui – “piko valandomis negalime užtikrinti pastovaus greičio”, o jūs nepamirškit, kad dirbsite būtent piko valandomis.
 • Vidiniame tinkle esantiems kompiuteriams arba visų IP adresai statiniai arba išduodami pvz.: router’yje esančio DHCP serviso
 • Išorinis tinklo įrenginys, sakykim router’is, moka NATint

Ką reikia padaryti? sujungti išorinio IP adresą bei portą su vidiniu administracijos kompiuterio IP ir portu, ant kurio paleistas RASO webservisas:

 • routeryje sukuriam NAT taisyklę, kad kai iš išorės bus kreipimasis į portą (vienas nulis nulis aštuoni aštuoni), perduoti jį į administracijos kompiuterį portui xyz
 • gerai būtų, kad būtų užklausų filtravimas (firewall), kad nepriimtų užklausų iš kito IP, nei DARWA serverių IP;
 • Administracijos kompiuteriui nustatykite statinį IP, kad NAT taisyklės nereiktų perdarinėt

DARWA nustatymai

Admin->sistemos nustatymai->Fiskalas

 • Aktyvuokite/išjunkite fiskalo pajungimą – FISCAL_ENABLED
 • Nurodykite išorinį IP (ne administracijos kompiuterio, o įmonės išorinį IP) adresą bei portą su webserviso užklausų dalimi, pvz.: http://10.10.101.104:10088/DLLPOST
 • Jei RASO informavo, kad PVM_0 yra ne 2 skyrius – pasitaisykit pagal gautą informaciją. Tokiu atveju reikia pakeisti ir PVM_21 (kreiptis į RASO, dėl informacijos)
 • DEFAULT_SERVICE_NAME – ant čekio rodomas paslaugos tekstas
 • Išsaugot pakeitimus

atlikus veiksmus pasitikrinti galite ar sujungimas tarp kasos ir DARWA yra – eikite į Finansai->Kasa. Jei puslapis neužsikrauna ir nerodo užrašo “Sujungimas su Kasa pavyko”, vadinasi kažkur šioje grandinėje prasileista su nustatymais 😉

Neturim interneto – verslo tęstinumo atvejis

Kartais paveda internetinio ryšio tiekėjai, dėl ko negalimas darbas su kasos aparatu, nes jūsų kompiuteris nepasiekia DARWA sistemos. Viskas paprasta:

 • Admin->Sistemos nustatymai->Fiskalas->FISCAL_ENABLED nustatyi į “ne”
 • perkraunat kompiuterį, pasileidžiat RASO POS1 programą ir darot operacijas su RASO DLL EXE sprendimu. Dėl detalių kreipkitės į RASO atstovus kaip naudotis sistema.
 • KAI atsistato ryšys -Admin->Sistemos nustatymai->Fiskalas->FISCAL_ENABLED nustatyi į “tapi”
 • perkraunat kompiuterį
 • Ir vėl pinigus “vedatės” per DARWA integruotą sprendimą.
 • Paprasta 😉
Category: Nuo ko pradėti

SMS pranešimai veikia kombinacijoje – DARWA SMS mobili aplikacija ir DARWA sistema. DARWA SMS aplikacija diegiama į mobilų telefoną ir nustatoma komunikacijai su DARWA sistema. DARWA SMS į sistemą perduoda įeinančius/išeinančius skambučius bei gautus SMS’us, atlieka sistemoje paruoštų SMS’ų išsiuntimą klientams. Dėl

SMS nustatymai sistemoje

Admin->Sistemos nustatymai->SMS’ai

Čia galite įjungti/išjungti SMS pranešimų siuntimą. Atitinkamai turite nurodyti, kokį tekstą siųs sistema prie skirtingų veiksmų. Laiko nustatymai yra minutėmis.

Admin->Sistemos nustatymai->SMS’ai PRO – pasistūmėjusiems poreikiams

Šie nustatymai yra tiems, kam reikia papildomų pranešimų klientams. Numatytas veikimas informuojant klientus prieš 72 valandas ir prieš 2 valandas.

Mobilaus telefono nustatymas

 1. Nustatyt telefone “allow apps from external sources” (sudiegus programą šią opciją galite išjungti), kad galima būtų sudiegti aplikaciją
 2. Parsisiųsti mobilią aplikaciją Xaiomi Redmi 8T note arba Huawei P20 Pro . PRIVALOMA Android 9.1___ (kaip downgradinti). Neupgradinti į ANDROID 10!!!
 3. Sunistaliuoti aplikaciją į mobilų įrenginį
 4. Dar kartą paklausus “ar tikrai norime instaliuoti nes kūrėjas yra nežinomas” – patvirtinkite, kad norite
 5. Kai diegimas baigiasi – “Close”
 6. Reikia leisti aplikacijai prieiti Settings->Apps->DarwaSMS. Priklausomai nuo gamintojo šių parametrų nustatymas telefono gali būti skirtingose vietose:
  1. Permissions-> allow/leisti “Call logs” / SMS / Storage / Telephone
  2. Data usage-> allow/leisti “Mobile data” / Wi-Fi / “Background data”
 7. Grįžtat į Home Screeną. Pasileidžiat stadartinę telefono programėlę, skirtą SMS siuntimui/gavimui. (turėtų būti apatinėje juostoje antra ikona iš kairės).
 8. SMS app nustatymas (kur gauname ir siunčiame sms):
  1. Spaudžiame ant SMS ikonos (turėtų būti apatinėje juostoje antra ikona iš kairės).
  2. Viršuj kairiam kampe yra 3 taškeliai. Spaudžiam. Pasirenkam settings.
  3. Toliau pasirenkame “Chat features”. – . :
   1. Enable chat features->išjungiame, kad būtų neatktyvus mygtukas (pilkas pasidaro);
   2. Turi būti išjungti ir likę kiti apačioje pasirinkimai
   3. Grįžtame atgal
  4. Pasirenkame Spam protection. “Enable spam protection” – išjungiame. Grįžtam atgal.
  5. Pasirenkam Advanced:
   1. Paspaudžiam Group messaging. Atsidariusiame pasirinkime pasirenkam “Send an SMS reply to all recipients and get individual replies (mass text)”
   2. pasirenkame Auto-download MMS->išjungiame
   3. Visi kiti pasirinkimai apačioje turi būti irgi neaktyvus (išjungti)
  6. Grįžtame atgal ir spaudžiame “Help to improve Messages” – išjungiame
  7. Toliau išeiname iš šios programos
 9. Pasileidžiat DarwaSMS
 10. Pasirenkat meniu (trys taškai viršuje dešnėje)->Settings
  1. “Enable DarwaSMS” – įjungia išjungia aplikacijos veikimą
  2. Server URL – http://****.darwa.lt:3808/GDW/DarwaSMSServlet (žvaigždutes pakeisti į gamintojo nurodytą puslapio fragmentą)
  3. Pasword – gausit iš gamintojo
  4. Poll interval nustatyti į 1 min
  5. Pažymėti Keep new messages
  6. Pažymėti Call notifications
  7. Pažymėti Forward sent messages
 11. Nustatyti, kad nenaujintų Android versijos!

Testuota su Redmi Note 8T (rekomenduoju) bei Huawey P20 pro

DarwaSMS atnaujinimas

Parsisiunčiat aplikaciją iš čia. Jei siuntėt į kompiuterį, tai perkelkit per USB kabelį į telefono Downloads direktoriją. Jei siuntėtės su mobiliu, failas ir bus išsaugotas Downloads direktorijoje.

Telefone atsidarote File Manager aplikaciją. Spaudžiat ant Downloads direktorijos ir ieškote ten failo app-debug.apk. Spaudžiat ant jo. Iššoks pranešimas su paklausimu “instaliuojat neregistruotą aplikaciją” ir pasirinkimas “Atšaukti” ir “Settings”. Renkamės nustatymus ir “įjungiam” leidimą leisti instaliuoti neregistruoto gamintojo aplikaciją.

Category: Nuo ko pradėti

perskaitykite atidžiai

Prašymas palikti atsiliepimą

Po apmokėto vizito klientui gali būti išsiųstas SMS su prašymu įvertinti kliniką. Tokiu būdu jūs galite klientą nukreipti į norimą psl ir gauti “laikus” arba neigiamus atsiliepimus (su kuriais irgi reiks dirbti). Turim rinkti statistiką apie klientų nuomonę. Prieš siunčiant bus tikrinama, ar tokio tipo pranešimas (ne)buvo siųstas per laiko tarpą X. Apie review’ų skaičiaus svarbą daugiau informacijos internete.

Šią funkciją galite įjungti eidami į Admin->Sistemos nustatymai->SMS’ai-> skiltis “Atsiliepimo SMS siuntimo valdymas“, nustatydami “SMS_REVIEW_ENABLED” į TAIP. SMS_REVIEW_TEXT – SMS tekstas su linku į jūsų review puslapį. Nepamirškit naudoti URL shortener, nes SMS ilgis ribotas (rekomenduojam 150 simbolius). pvz.: “palaikinkit mus, nuoroda i psl. Jusu Imone”.

SMS_REVIEW_NEW_AFTER nustatykite į dienų skaičių, po kiek jūs vėl norėtumėte siųsti klientui tokio tipo SMS. Sistema siūlys 30 dienų. Pasirinkite patys. Nenumažinkite – 1 diena reikš, kad kitą dieną atvykęs klientas ir vėl gaus SMS. Tik ar norit jį taip “užspaminti”?

Ar klientui buvo siųstas review tipo SMS’as galite pasitikrinti kliento kortelėje, “Priminimai” skiltyje.

SMS priminimai dėl HIG, BPG

Jei klientas klinikoje lankėsi prieš +-6 mėn pas Higienisto ar BPG tipo daktarą (nustatymas prie vartototojo tipo Admin->Vartotojų administravimas->Tipas) ir ateityje neturi vizitų pas Higienistą/BPG, galima išsiųsti SMS pranešimą su tekstu primenant, kad klientas nebuvo pas gydytoją tam tikrą periodą ir mes kviečiam jį pasidaryti higieną ar apsilankyti BPG profilaktikai. Tai galėtų būti “apšildanti” žinutė prieš skambutį klientui. Yra padaryta ataskaita (Ataskaitos->Ataskaitų puslapis->SMS marketingas->Automatiškai klientams išsiųsti SMS priminimai HIG ir BPG (pašildymas skambučiui)), kurioje rodomi klientai, kuriems buvo (ir kada) siųsti priminimo SMS. Ataskaita yra su nuoroda ties klientoID, kurį paspaudus būsite peradresuojami į kliento kortelės “Priminimai” skiltį su informacijos apie priminimą aktyvia forma, kurioje galite pasižymėti, koks buvo skambučio rezultatas. Išsaugoję skambučio rezultato informaciją ateityje galėsite matyti, kaip sekėsi bendrauti su klientu. Kitas tokio tipo priminimas bus siunčiamas vėl po laiko tarpo X, jei klientas neužsirašė vizitui.

Šią funkciją galite įjungti eidami į Admin->Sistemos nustatymai->SMS’ai-> skiltis “SMS Kvietimas HIGIENAI/BPG po numatyto laikotarpio“, nustatydami “SMS_HIG/BPG_REMIND_ENABLED” į TAIP. SMS_HIG/BPG_REMIND_TEXT – SMS tekstas . pvz.: “Seniai Jus mateme Higienos kabinete. Prašom susisiekti del vizito laiko. Jusu Imone tel. XYZ”.

SMS_HIG/BPG_REMIND_BEFORE nustatykite į dienų skaičių, per kiek laiko nuo paskutinio HIG/BPG vizito norėtumėte siųsti klientui tokio tipo SMS. Sistema siūlys 150 dienų. Įveskite patys. Nenumažinkite – 1 diena reikš, kad klientui po dienos vėl bus siunčiamas tokio tipo SMS. Tik ar norit jį taip “užspaminti”?

Ar klientui buvo siųstas HIG/BPG priminimo tipo SMS’as galite pasitikrinti kliento kortelėje, “Priminimai” skiltyje.

ĮSPĖJIMAS: SMS’ai generuojami kiekvieną sekmadienį 4 val ryto ir dedami į siuntimo eilę nuo sekančios darbo dienos nuo 9:00 kas 20 sekundžių tam, kad DARWA SMS mobili aplikacija tūrėtų laiko tarpuose išsiųsti ir būtinąsias vizitų ir priminimų žinutes. Todėl pvz 200 klientų bus sudėti į +-1 val. eilę. Tad 10:00 matydami išsiųstų “pašildymo” sms ataskaitą galite dar nepamatyti visų SMS/klientų

INFORMACIJA: tuo atveju, jei pacientas po priminimo neužsirašė HIG/BPG vizitui, priminimas jam bus siunčiamas vėl po laikotarpio X.

INFORMACIJAI: SMS priminimas nebus siunčiamas, jei klientas nei karto nebuvo pas higienistą ar BPGistą. Jei buvo tik Higienos – gaus higienos priminimą, jei tik BPG – gaus BPG priminimą, o jei buvo pas abu – abu atskirus priminimus.

Category: Nuo ko pradėti

Norėdami, kad priminimus apie vizitus sistema siųstų tik darbo metu, nustatykite Admin->Sistemos nustatymai->SMS’ai->APP_NOTIFY_WORK_HOURS_ONLY nustatykite į TAIP ir nurodykite, kurią valandą vėliausiai norite siųsti “priminimų prieš 24 val” SMS’us. Rekomenduotina valanda yra 16, kad dar liktų laiko susitvarkyti su nepatvirtintais vizitais.

Nepamirškite pakeisti “rytoj” į {_date1_}, nes rytojus gali būti po 4 dienų (pvz. kalėdų atveju)

Category: Nuo ko pradėti