DUK

darwa - dental appointment registration web application

Darbas su vizitais (4)

Sugeneravus SF galima (jei įjungta tokia galimybė įmonei) sugeneruoti KPOK dokumentą.

SF peržiūros lange atsiranda “Generuoti kasos pajamų orderio kvitą” mygtukas, kurį paspaudus ir bus sugeneruotas KPOK.

KPOK galima pergeneruoti iš to paties SF lango, pasirinkus mygtuką “kasos pajamų orderio kvito PERgeneravimas”. Šis atvejis gali būti reikalingas jei pasikeitė SF informacija.

Kaip ir SF pergeneravime taip ir KPOK pergeneravime – nepamirškit taisyklių, kaip VMI reglamentuoja tokius pakeitimus.

Sistemoje bus saugomi VISI pakeitimai, atlikti su KPOK dokumentu, kada tai buvo daryta ir koks sistemos vartotojas pakeitimą padarė.

Išrašytų KPOK sąrašus galite peržiūrėti Ataskaitos->Ataskaitų puslapis->Duomenų tvarkymas->KPOK sąrašas ir dešnėje pasirenkate mygtukus “KPOK sąrašas pamėnesiui” arba “Negaliojančių KPOK sąrašas pamėnesiui”. Paspaudus ant nuorodų nueisite arba į KPOK peržiūrą (KPOK pavadinimas) arba į atsiskaitymo langą (vizito nr). Negaliojančių KPOK peržiūros nėra

Category: Darbas su vizitais

Funkcionalumas leidžiamas tik administratoriaus, buhalterio ir savininko teises turinčiam vartotojui.

SF funkcionalumo įjungimas

Admin->Sistemos nustatymai->SF. Įjungiam arba išjungiam funkcionalumą, o visi kiti parametrai labai aiškiai aprašyti prie nustatymų

SF funkcijų naudojimas

SF generavimas galimas esant “Apmokėjimas už paslaugas lange”, kai registruojame sistemoje atsiskaitymą (gryni, kortelė, lizingas, draudimas).

“Mokėta kortele” eilutėje galima pažymėti varnelę “Generuoti SF”. Jei apmokėjimo informacijos saugojimas įvyksta be klaidų, tai būsite automatiškai perkeliami į langą, kuriame bus sugeneruota SF. Jei išsaugojimas įvyks su klaidomis, atsiranda mygtukas “Generuoti SF”.

SF rodymo lange yra galimybė atsinaujinti SF informaciją, jei kažką suklydote – spauskite “Redaguoti SF”. NEPAMIRŠKITE, kad SF yra VMI taisyklėmis reglamentuotas dokumentas, todėl jo redagavimą atlikite laikydamiesi VMI nurodymų.

Redaguoti galite paslaugos tekstą, kuris pagal nutylėjimą visuomet bus “Odontologinės paslaugos”. Galite nurodyti iki kada reikia apmokėti SF, bei koks papildomas tekstas bus nurodomas sąskaitoje po lentele su paslauga ir jos kaina. Naujinimo metu atnaujinama ir pinigų suma (čia tuo atveju, jei suklydote suvesdami pinigus).

Sistemoje bus saugomi VISI pakeitimai, atlikti su SF dokumentu, kada tai buvo daryta ir koks sistemos vartotojas pakeitimą padarė.

Išrašytų SF sąrašus galite peržiūrėti Ataskaitos->Ataskaitų puslapis->Duomenų tvarkymas->SF sąrašas ir dešnėje pasirenkate mygtukus “SF sąrašas pamėnesiui” arba “Negaliojančių SF sąrašas pamėnesiui”. Paspaudus ant nuorodų nueisite arba į SF peržiūrą (SFpavadinimas) arba į atsiskaitymo langą (vizito nr). Negaliojančių SF peržiūros nėra

Category: Darbas su vizitais

Toliau pateiktai informacijai daroma prielaida, kad yra įvestas darbuotojo darbo laikas

Vizito sukūrimas

Pagrindiniame meniu spauskit kalendoriaus ženklą. Atsidariusiame kalendoriuje matosi darbo valandos ir minutės. Spaudžiame pageidaujamą laiką, pvz: 11:30.

Atsidaro klientų pasirinkimo langas. Jame galite:

  1. Atlikti kliento paiešką
  2. Sukurti naują klientą
  3. Pasirinkti jau iš pirminėje paieškoje matomų klientų
  4. Pasirinkti “pertrauką”

Pasirinkus klientą sistema perkelia į vizito sukūrimo langą. Jame galite nurodyti trukmę minutėmis, pakeisti vizito laiką (neleis išsaugoti jei jūsų nurodytu vizito laiku jau yra sukurtas vizitas), nurodyti ar tai yra pirminė konsultacija (PK), ar klientas nori atvykti anksčiau nei dabar kuriamas jam vizitas (ASAP), nurodyti pastabas darbuotojui.

Vizito šaltinis – iš kur, dėl kokių priežasčių klientas registruojasi vizitui. Šią informaciją galima analizuoti kaip priežastį, kas paskatino klientą. Pvz. buvo vykdoma SMS marketinginė akcija, buvo atlikta Google reklamos akcija, kt.

Jei įjungtas SMS informavimas – klientas gaus informacinę žinutę, kad jam sukurtas vizitas.

Vizito redagavimas

Pagrindiniame meniu spauskit kalendoriaus ženklą. Atsidariusiame kalendoriuje matosi sukurti vizitai. Akyvios nuorodos vizito lange:

  • laikas – nuoroda į vizito informaciją
  • kliento vardas pavardė – nuoroda į informaciją apie klientą
  • “saulė” ir “x” – patvirtinimo mygtukai “pacientas atvyko” “pacientas neatvyko”
  • €€ – atsiranda tada, kai vizitui yra priskirtos paslaugos ar prekės, už kurias reikia sumokėti

Pasirenkate nuorodą ties vizito laiku, pvz.: 11:30, atidaroma vizito informacija. Galite alikti leidžiamus pakeitimus ir išsaugoti juos.

Vizito trynimas

Nerekomenduojama, tačiau dėl įvairių priežasčių galima ištrinti vizitą. Šią teisę turi tik sistemos savininkas bei administracija.

Užejus į vizitą atsiranda mygtukas “trinti”. Paspaudžiam. Taip pat bus ištrinti susiję įrašai, kaip kad finansinė informacija

Category: Darbas su vizitais

Sąrašo tipo darbuotojų užimtumas gali būti sugeneruotas formoje pasirinkus meniu Vizitai-> Vizitų sąrašas data nuo iki.

Nurodykite kuriai datai arba datos intervalui norite gauti informaciją.

Nurodykite ar visiems ar tik vienam darbuotojui paruošti informacinį sąrašą

Jei norite pamatyti atšauktus ar perkeltus vizitus per laikotarpį – pažymėkite varnelę prie “Atšaukti/Perkelti vizitai”

“2 Excel” – iš informacinės lentelės sistema sugeneruos Excel tipo duomenis, kuriuos galėsite atsidaryti MSOffice tipo programa ir atlikti norimus papildomus redagavimus

“2 Print” – iš informacinės lentelės sistema sugeneruos vaizdą naujame lange, kurį galima būtų iš kart spausdinti. Rekomenduojama pirmą kartą nustatyti web naršyklės parametrus. Tai galite padaryti Mozzila naršyklėje eidami į “Open menu”

ir pasirinkę meniu punktą Print… Atsidariusiame lange pasirinkite lapo orientaciją (Portrait, Landscape), santykinį vaizdo dydį (Scale pvz.: 80%), Page setup->Margins&Headers and footers nustatyti visus elementus į -blank-. Atspausdinkite puslapį ir kituose naudojimuose šie parametrai bus išsaugoti. todėl kitą kartą iš kart spauskite Ctrl+P (trumpinys spausdinimo dialogui iškviesti)

Category: Darbas su vizitais