Vizito sukūrimas ir redagavimas

Vizito sukūrimas ir redagavimas

2020-08-31 0

Toliau pateiktai informacijai daroma prielaida, kad yra įvestas darbuotojo darbo laikas

Vizito sukūrimas

Pagrindiniame meniu spauskit kalendoriaus ženklą. Atsidariusiame kalendoriuje matosi darbo valandos ir minutės. Spaudžiame pageidaujamą laiką, pvz: 11:30.

Atsidaro klientų pasirinkimo langas. Jame galite:

  1. Atlikti kliento paiešką
  2. Sukurti naują klientą
  3. Pasirinkti jau iš pirminėje paieškoje matomų klientų
  4. Pasirinkti “pertrauką”

Pasirinkus klientą sistema perkelia į vizito sukūrimo langą. Jame galite nurodyti trukmę minutėmis, pakeisti vizito laiką (neleis išsaugoti jei jūsų nurodytu vizito laiku jau yra sukurtas vizitas), nurodyti ar tai yra pirminė konsultacija (PK), ar klientas nori atvykti anksčiau nei dabar kuriamas jam vizitas (ASAP), nurodyti pastabas darbuotojui.

Vizito šaltinis – iš kur, dėl kokių priežasčių klientas registruojasi vizitui. Šią informaciją galima analizuoti kaip priežastį, kas paskatino klientą. Pvz. buvo vykdoma SMS marketinginė akcija, buvo atlikta Google reklamos akcija, kt.

Jei įjungtas SMS informavimas – klientas gaus informacinę žinutę, kad jam sukurtas vizitas.

Vizito redagavimas

Pagrindiniame meniu spauskit kalendoriaus ženklą. Atsidariusiame kalendoriuje matosi sukurti vizitai. Akyvios nuorodos vizito lange:

  • laikas – nuoroda į vizito informaciją
  • kliento vardas pavardė – nuoroda į informaciją apie klientą
  • “saulė” ir “x” – patvirtinimo mygtukai “pacientas atvyko” “pacientas neatvyko”
  • €€ – atsiranda tada, kai vizitui yra priskirtos paslaugos ar prekės, už kurias reikia sumokėti

Pasirenkate nuorodą ties vizito laiku, pvz.: 11:30, atidaroma vizito informacija. Galite alikti leidžiamus pakeitimus ir išsaugoti juos.

Vizito trynimas

Nerekomenduojama, tačiau dėl įvairių priežasčių galima ištrinti vizitą. Šią teisę turi tik sistemos savininkas bei administracija.

Užejus į vizitą atsiranda mygtukas “trinti”. Paspaudžiam. Taip pat bus ištrinti susiję įrašai, kaip kad finansinė informacija

Category: Darbas su vizitais